PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woonveste, Ekelaarlaan 2-12 en 5-15, 5251 AK te Vlijmen in de gemeente Heusden, Z/207453

Bekendmaking voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsvlijmen.nl op: 02-12-2023

  1. Bekendmakingen Vlijmen
  2. PROVINCIAAL BLADKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Woonveste, Ekelaarlaan 2-12 en 5-15, 5251 AK te Vlijmen in de gemeente Heusden, Z/207453

Natuur en milieu | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie

BeschikkingGedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 29 november 2023 een herstelbesluit ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, hebben genomen (kenmerk: Z/207453) aan Afrikalaan 92, 5152 MD Drunen in de gemeente Heusden, voor het renoveren van 13 woningen, voor de locatie Ekelaarlaan 2-12 en 5-15, 5251 AK te Vlijmen in de gemeente Heusden. De ontheffing is geldig voor de periode tot en met 30 april 2024. Dit betreft een herstel van het initiële besluit van 28 september 2023 (kenmerk: Z/188328-351910).De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024 zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), telefoonnummer (088) 743 00 00. Het besluit is digitaal op te vragen via e-mail info@odbn.nl of te vinden op de website https://www.brabant.nl/loket/vergunningen-meldingen-en-ontheffingen.Bezwaar Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit. U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen: 1.Digitaal. Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link ‘Bezwaar indienen’. U heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. 2.Per post. Stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Secretariaat van de hoor- en adviescommissie Postbus 90151 5200 MC te ‘S‑HERTOGENBOSCH In het bezwaarschrift zet u: 1.uw naam en adres; 2.de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent; 3.de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit; 4.de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening; 5.maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee. Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen. Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken. U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden. Voorlopige voorziening Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's‑Hertogenbosch. Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).Aan deze procedure is het kenmerk Z/207453 gekoppeld. Wij verzoeken u bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.'s-Hertogenbosch, november 2023

Unknown

 Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vlijmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vlijmen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.