GEMEENTEBLADGemeente Heusden - Omgevingsvergunning verleend - Jaap Edenbaan Kadastraal N6153, Vlijmen, bouw woonhuis met bijgebouw

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Heusden

Geplaatst op Lokaalnieuwsvlijmen.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Vlijmen
  2. GEMEENTEBLADGemeente Heusden – Omgevingsvergunning verleend – Jaap Edenbaan Kadastraal N6153, Vlijmen, bouw woonhuis met bijgebouw

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente

Het college van Heusden heeft op 16 november 2023 een omgevingsvergunning verleend voor de activiteit:BouwenVoor het bouwen van een woonhuis met bijgebouw Jaap Edenbaan Kadastraal N6153 in Vlijmen. De vergunning is verzonden op 16 november 2023 en bij de gemeente bekend onder nummer 1510067.BezwaarBent u het niet eens met het besluit, dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. De termijn gaat in één dag na toezending van het besluit aan de aanvrager.U kunt alleen op deze 2 manieren bezwaar maken •Online via de website www.heusden.nl (u kunt inloggen met uw DigiD)•U kunt uw bezwaar ook per post sturen naar Gemeente Heusden, Postbus 41, 5250 AA VlijmenIn het bezwaarschrift moet in ieder geval staan: 1.Uw naam en adresgegevens; 2.datum waarop u het bezwaarschrift indient; 3.een omschrijving of een kopie van het besluit waar u het niet mee eens bent; 4.de redenen van het bezwaar; 5.uw handtekening. Verstuurt u het bezwaarschrift digitaal dan is uw DigiD uw digitale handtekening. Daarnaast kunt u aangeven of u wilt worden gehoord. Voor de vergunningen met de onderdelen slopen, kappen en het uitvoeren van werk ofwerkzaamheden, treedt de beschikking pas in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.Voorlopige voorzieningGedurende de termijn dat uw bezwaarschrift in behandeling is, kan al gebruik worden gemaakt van het besluit. Om dit te voorkomen, kunt u bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen. Dit houdt in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan tegelijk met of na het indienen van het bezwaarschrift. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de Rechtbank Oost-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Digitaal aanvragen kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Voor een verzoek om een voorlopige voorziening betaalt u griffiekosten.Meer informatieGraag bij uw schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden.Voor vragen kunt u contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de gemeente Heusden, telefoon: (073) 513 1789.

Unknown

 Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vlijmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vlijmen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.