GEMEENTEBLADGemeente Heusden - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Beneluxlaan 33 te Vlijmen

Bekendmaking voor Verkeer | Organisatie en beleid in Heusden

Geplaatst op Lokaalnieuwsvlijmen.nl op: 30-11-2023

  1. Bekendmakingen Vlijmen
  2. GEMEENTEBLADGemeente Heusden – gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats – Beneluxlaan 33 te Vlijmen

Verkeer | Organisatie en beleid Beneluxlaan Vlijmen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Vlijmen

Verkeersbesluit met kenmerk 1513302Burgemeester en wehouders van Heusden,Gelet op: Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW); artikel 15 van de WVW; artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; de mandaatregeling van Heusden 2007 en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden van 28 april 2008, waarbij het nemen van permanente verkeersbesluiten is gemandateerd aan de behandeld ambtenaar. Overwegende dat: De aanvrager in het bezit is van een rijbewijs en een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders; de aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein; de parkeerdruk in de directe omgeving van de woning van de aanvrager dusdanig is dat een individuele gehandicaptenparkeerplaats gerechtvaardigd is; de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats niet ten koste gaat van de verkeersveiligheid en doorstroming van het verkeer.Gehoord:De wettelijke verplichting tot het raadplegen van de politie komt voort uit artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. De politie geeft aan geen bezwaar te hebben tegen de aanleg van een gereserveerde parkeerplaats, zolang de aanleg van de parkeerplaats geen hinder en/of belemmering voor de doorstroming van het verkeer vormt, in het bijzonder voor de hulpdiensten. Hiervan is geen sprake. nemen gelet op het voorgaande, het volgende :BESLUIT:Ter hoogte van Beneluxlaan 33 te Vlijmen een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te wijzen conform bijgevoegde tekening met als kenmerk 1513302 Bord E6 van Bijlage I van het RVV 1990 alsmede een onderbord met kenteken van het voertuig te plaatsen om de parkeerplaats als zodanig aan te duiden. Vlijmen, 20 november 2023 namens het college van Heusden

Unknown

 Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Lokaalnieuwsvlijmen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Vlijmen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Vlijmen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.